Eesti Pesapalli ja Softpalli Liidul on uus juhatus

Täna toimus EPSL nõukogu koosolek, kus pandi paika uus juhatus koosseisus Tauno Koppel (peamiseks vastutusvaldkonnaks noored), Erik Sandla (organiseerimine), Koit Laasik (kohtunikud) ja Riho Peterson (avalikud suhted, koduleht).

Vaadati üle 2010 majandusaasta aruanne ning nõukogule esitati ka 2011 aasta tulude ja kulude kokkuvõte. Liidu tulu koosnes peamiselt võistluste litsentsitasudest ning annetustest. Arutluse käigus leiti, et hooaja alguses tuleks kinnitada põhjalikum eelarve, mis paneks täpselt paika ka kulud.

Oma osalemisest teatas järgmise aasta meistrivõistlustel 4 meeskonda - Pitbulls, Amigos, Pantrid ja Tallinn. Selle aasta 2. koha meeskond Sox praeguse seisuga kahjuks aga ei osale.

Väljakuid on järgmine hooaeg 3 - Keilas, Kostiveres ja Tallinnas. Tingimused väljakule (ja ka üleüldised võistlustingimused) muutuvad leebemaks ning on suures osas kodumeeskonna otsustada.

Eesti Meistrivõistluste hooaja litsentsitasu ilmselt jääb endiselt 40 euro peale mängija kohta, ent seda võib mõjutada kui juhatus otsustab lõplikult liitumise CEB ja IBAF'iga.

Senisest suuremat rõhku pannakse noorte arendamisele. Lisaks Kiili Pantritele hakkavab treenima 5-10 aastaseid noori ka Tallinna Pesapalliklubi, kes hetkel peab läbirääkimisi Tallinna koolidega. Ühe ideena pakuti välja ka kooliturniiride korraldamist.

2012 kevadel korraldab EPSL kohtunike ja scorekeeperite koolituse, kusjuures iga meistrivõistlustel osalev meeskond peab enda seast välja panema vähemalt ühe kontuniku.

Uuelt juhatuselt oodatakse peamiselt ala suuremat populariseerimist ning kandepinna kasvatamist, samuti senisest professionaalsemat võistluskorraldust.

Juhatuse esimene koosolek toimub järgmisel nädalal neljapäeval, kus otsustatakse täpsemalt liikmete vastutusvaldkonnad ning pannakse paika kus ja millal toimub hooaja lõpuüritus.